دیماکو

طراحی لوگو چیست ؟‌

نماد هر کسب‌وکار لوگوی آن است. طراحی لوگو بایستی بر اساس اصول گرافیک، برگرفته از نمادها و جزییات آن کسب‌وکار و همچنین ساده و قابل فهم باشد. از دیگر ویژگی‌های یک لوگوی با کیفیت، این است که در ذهن بیننده به راحتی ثبت شود و در صورت دیدار مجدد آن را به یاد آورد. 

برخی از پروژه های انجام شده در این فعالیت :

طراحی لوگو شرکت آرکنیک

بعد از نام گذاری شرکت آرکنیک، نوبت به طراحی لوگوی این شرکت رسید. این لوگو مدرن است . 

تمام پروژه های انجام شده طراحی لوگو

هر دپارتمان شامل فعالیت های همگرا و مرتبط با هم است

از ما بی خبر نباش

با استفاده از ایمیل، از اخبار دیماکو و جشنواره ها و طرح های ویژه بی خبر نمون

  • تخفیف ها
  • جشنواره ها
  • طرح های رایگان
  • درآمد زایی

از ما بی خبر نباش

با استفاده از ایمیل، از اخبار دیماکو و جشنواره ها و طرح های ویژه بی خبر نمون

  • تخفیف ها
  • جشنواره ها
  • طرح های رایگان
  • درآمد زایی