برنامه ریزی به سبک 168

برنامه‌ریزی با سبک ۱۶۸ ساعت در هفته به معنای تخصیص ۱۶۸ ساعت از زمان هفته‌ای برای انجام فعالیت‌های مختلف است. این برنامه ممکن است شامل تعیین زمان‌های مشخص برای کار، تفریح، خواب، تمرین ورزشی، آموزش، مطالعه، دیدن فیلم و سریال و... باشد. با توجه به میزان زمانی که در اختیار دارید، می‌توانید این برنامه‌ریزی را با توجه به اولویت‌های خود و هدفی که قصد دارید دنبال کنید، تنظیم کنید. به عنوان مثال، اگر قصد دارید در کنار کار، به تمرین ورزشی و مطالعه بپردازید، باید زمان‌های لازم برای هر یک از این فعالیت‌ها را تعیین کنید و برنامه‌ریزی کنید که چه مقدار از زمان خود را به هر فعالیت اختصاص دهید.

از ما بی خبر نباش

با استفاده از ایمیل، از اخبار دیماکو و جشنواره ها و طرح های ویژه بی خبر نمون

  • تخفیف ها
  • جشنواره ها
  • طرح های رایگان
  • درآمد زایی