دیماکو

انتخاب نام و شعار شرکت چیست ؟‌

اولین قدم برای شروع جدی یک کسب‌وکار انتخاب نام (و یا نام تجاری) آن کسب‌وکار است. یک نام مناسب، به راحتی تلفظ شده، معنی و مفهوم متناسب و با کسب‌وکار دارد و به طور تکمیلی برای طیف وسیعی از جامعه هدف مورد فهم است. همچنین در برخی موارد، نام کسب‌وکار می‌تواند یکی از مزیت‌های رقابتی کسب‌وکار را بیان کند.

برخی از پروژه های انجام شده در این فعالیت :

تمام پروژه های انجام شده انتخاب نام و شعار شرکت

هر دپارتمان شامل فعالیت های همگرا و مرتبط با هم است

از ما بی خبر نباش

با استفاده از ایمیل، از اخبار دیماکو و جشنواره ها و طرح های ویژه بی خبر نمون

  • تخفیف ها
  • جشنواره ها
  • طرح های رایگان
  • درآمد زایی

از ما بی خبر نباش

با استفاده از ایمیل، از اخبار دیماکو و جشنواره ها و طرح های ویژه بی خبر نمون

  • تخفیف ها
  • جشنواره ها
  • طرح های رایگان
  • درآمد زایی